Copyright 2011 - Lasse K Bygg AB

 Lasse K Bygg AB

Ring, det lönar sig!

Vi grejar det mesta!

Miljöpolicy för Lasse K Bygg AB

• Att hushålla med naturresurser, begränsa negativa miljöpåverkan,   samt bevara kultur och skönhetsvärden på byggnader och miljö.


• Se till att alla inom företaget håller sig informerade om   miljöutvecklingen.


• Välja miljömedvetna leverantörer och underleverantörer.


• Följa lagar och förordningar och helst överträffa dessa.


• I möjligast mån undvika restprodukter.


• Begränsa våran resursförbrukning på energi, vatten och material.


• Ta vara på produkter som är skadliga för människor och miljö på   ett betryggade sätt.


• Försöka att ständigt förbättra miljöarbetet.

Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn!


Vi är ett Miljödiplomerat Alingsås företag

Lars Olof Karlsson

tel: 0708-19 77 40

fax: 0322-140 72

Mail: Lasse@lasseK.se

Adress: Skansgatan 2,

441 39 Alingsås

Företagets VD

Kontakta Oss